HOV TREFELLING

Trefelling, avansert trefelling, rydding, beskjæring og trepleie

Tlf: 98 25 79 54 | e-post: ole.hov@2know.no

Hov trefelling og trepleie utfører trefelling, opprydding, oppflising og beskjæring på Haugalandet og i Sunnhordland. 

Oppdrag kan innebære alt fra kun felling og kvisting til komplett fjerning av trær.

Hov trefelling utfører også seksjonsfelling. Dette er avansert trefelling der treet fjernes i deler fra toppen og ned. Dette er aktuelt når treet står tett på bygninger eller infrastruktur.

Tjenester:

  • Alle typer trefelling
  • Beskjæring av trær og busker
  • Beskjæring av hekker
  • Stubbefresing og rotbryting
  • Komplett fjerning av busker og hekker inkludert røtter
  • Vurdering av trehelse og risikotrær
  • Rydding av vindfall

Gratis befaring og tilbud

Oppdrag kan utføres til fastpris basert på omfang og kompleksitet. Gratis befaring og pristilbud.

Oppdrag kan også utføres på timepris. Se priser nedenfor.

Priser for trefelling og avansert trefelling


Samlet pris på et oppdrag avhenger av omfang og kompleksitet. Trær som ikke krever ekstra sikring, og som kan legges trygt ned uten fare for omgivelsene starter på kr 1800 inkl. mva


Oppmøte, rigging og første time med arbeid: Kr 1800 inkl mva.
Dette inkluderer som regel felling og kvisting av ett enkelt tre som står lett tilgjengelig og som ikke krever ekstra sikring.

Arbeid på bakken: Kr 650 inkl mva per time.

Arbeid i høyden: Tillegg på kr 450 inkl. mva per time.

Bruk av bakkemanskap (behovet vurderes basert på risikoanalyse): Kr 350 inkl mva per time.

Bruk av liten flishugger: Kr 1000 inkl mva per dag

Bruk av stor flishugger: kr 2500 inkl mva per dag.

Bortkjøring av avfall: Kr 1500 inkl mva per lass (opptil 1,5 tonn)

..

Priser ved beskjæring og vurdering av trehelse:


Beskjæring av mindre trær fra bakken: Kr 650 inkl mva per time.


Beskjæring av større trær som krever arbeid i høyden: Kr 1100 inkl mva per time.

Vurdering og rådgivning av trehelse: Kr 650 inkl mva per time

..

 

Miljøprofil:

Hogst er tradisjonelt forbundet med utslipp, støy og sår i naturen. Hov trefelling jobber aktivt med å redusere dette. Vi bruker batteri- og strømforsynte verktøy der det er mulig. I tillegg bruker vi maskiner som er tilpasset oppgaven. Dette fører til færre sår i terrenget, mindre støy og lavere utslipp.

Beskjæring utføres i samsvar med retningslinjene til «International Society of Arboriculture (isa-arbor.com). Alt arbeid i høyden utføres med godkjent sikringsutstyr og utstyr som beskytter treet mot skader.

..

Kontaktinformasjon:

Adresse: Lauvneset 15, 5555 Førde i Hordaland | Telefon: 98 25 79 54 | E-post: ole.hov@2know.no